En l’assemblea de socis celebrada ahir el dijous 24 de gener, els socis van ratificar a Juan Castillo com a nou president de L’Esport Club Granollers.
Els socis de l’entitat també van aprovar els nous càrrecs de la junta directiva.

L’Esport Club Granollers té nova junta directiva. Després de la dimissió de l’anterior president, Xavier Abolafio, Juan Castillo va ocupar el càrrec provisionalment a l’espera de ser ratificat en assemblea de socis.

La ratificació es va fer efectiva ahir dijous en l’assemblea convocada per l’entitat vallesana. Després d’aprovar l’acte anterior es va procedir a la votació de la nova junta directiva. Els socis del club van ratificar a Juan Castillo com a president i van aprovar per majoria els nous nomenaments de la junta directiva.
A Juan Castillo a la presidència l’acompanyaran: el Sr Àngel Aguirre com a vicepresident, el Sr Esteve Vilarrassa com a segon vicepresident, com a secretari el Sr Àngel Abolafio i com a tresorer el Sr Jordi Córdoba.

Novetats també entorn als vocals de la junta directiva de l’entitat. A l’ex president Xavier Abolafio que en l’actualitat és vocal i als nomenaments ja coneguts d’Anna Alfonso, Pablo García i Xavi Robado, els socis van aprovar els nomenaments com a vocals del Sr Carlos Lopa, el Sr Àlex Omedas i el Sr Esteve Bravo.

Una junta directiva més versàtil que respon a la necessitat d’obtenir diferents punts de vista en la presa de decisions. Un fet diferencial respecte altres temporades que entra dins del projecte de professionalització del club.

Per altre banda, després d’aprovar els nous nomenaments de la junta directiva es va procedir a l’actualització del cens de socis de l’entitat i a la modificació dels estatuts del club en el punt d’any fiscal.
Concretament es va proposar modificar el punt 3 de l’article 22 : L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural tancat el 31 de desembre per: L’exercici econòmic s’iniciarà el dia 1 de juliol de cada any i finalitzarà el 30 de juny de l’any següent. Aquest canvi respon a el fet de poder tancar l’any fiscal amb la finalització de la temporada. Ambdós punts van ser aprovats per majoria.